Ajuntament de Palma

Pagament per Internet d'autoliquidacions, taxes, liquidacions, multes i documents bancaris

Fent ˙s de la referŔncia de pagament que figura al document de quŔ disposau, ompliu els camps obligatoris (marcats amb *) i anau a la segŘent pantalla a realitzar el pagament.

A la casella "Import" heu d'introduir la quantitat usant la coma decimal en cas necessari.

Utilitza Referència Completa